شعر \سبک خراساني\ ناصر فيض

هر کجا ايدون و ايدر شد زياد
سبک ترکستان فرا يادم مياد


هيچ تمساهي شبيه کبک نيست
شيخ سعدي پيرو اين سبک نيست


سبک حافظ هم که سبکي ديگر است
دوره حافظ کمي اين ور تر است


از حدود يکهزار و چند سال
پيش،افتاد اين روش روي روال


در خراسان زاده شد اين سبک نو
بعد در اقصاي عالم شد ولو


نزد شاهان با تلاش دوستان
از خراسان رفت تا هندوستان


رفت آنجا سيک ها آدم شدند
پيش اين سبک از ارادت خم شدند


الغرض اين سبک خيلي جالب است
ورنه کي فردوسي آنرا طالب است


در خراساني ادب يک محور است
دلبر اينجا قالبا يک دختر است


چون جهانش جز فسون و باد نيست
مي توان با دلبرانش شاد زيست


شعرها بسيار صاف و ساده اند
در حقيقت لقمه آماده اند


گاه توصيف بهار است و خزان
گاه شرخ بوي جوي موليان


عارف اينجا کس نمي داند چي است
بيت ها از جام عارف خالي است


زاهدي در کوچه و بازار نيست
داخل هر کوچه يک خمّار نيست


خانه ها ميخانه سر خود مي شوند
مي گسارانش کمي قد مي شوند


عاشق اينجا هست دائم در وصال
عشقبازي مي کند در طول سال


گونه چيزي مثل برگ ياس نيست
عقل موجود است اگر احساس نيست


هر زمان وصف طبيعت مي کنند
با درختان ساده صحبت مي کنند


در تخيل معتدل تر مي شوند
مثل کودک زود باور مي شوند


واژه هايي مثل پور و گيو و دخت
مي کند اين سبک را گاهي زمخت


شاعرانش بازهم مثل قديم
رويشان مثل زر است از هجر سيم


لاجرم با اغنيا بر مي خورند
باده مي ريزند شُرشُر، مي خورند


در بيابان در خيابان يا حياط
شاد و شنگولند و سرشار از نشاط


روز و شب انگور بازي مي کنند
دسته جمعي باده سازي مي کنند


هر زمان ممدوحشان خر مي شود
جيب هاشان کيسه زر مي شود


اول پاييز خز مي آورند
باده هاي خوب وز مي آورند


شاه را پيش وزيرش مي کنند
مدح و بيهوده دليرش مي کنند


در قصائد مثل سابق نيستند
با غزل چندان موافق نيستند


هر زمان در تنگنا کف مي کنند
واژه ها را هي مخفف مي کنند


واژه گاهي واقعا بد مي شود
هي مشدد هي ممدّد مي شود


نزد شاعر گاه مثل رودکي
از صد و يک بيت مي ماند يکي


شعر مي گويند و هي گم مي کنند
خويش را مديون مردم مي کنند


از قضا دور است شاعر وز قدر
اختيار از خويش دارد بيشتر


ويژگي هايي گر افتاد از قلم
خُب بيفتد نسيتند آنها مهم


شاخص اين سبک مرد طوسي است
او حکيم خوش سخن فردوسي است


شعر تا آهنگ عرفاني گرفت
رونق از سبک خراساني گرفت


بعد از اين معشوق ياغي مي شود
نوبت سبک عراقي مي شود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

طرق تعزيز الجمال به روز ترين مقالات سئو و ديجيتال مارکتينگ مقالات طراحي سايت قيمت ميلگرد آجدار شرکت سجاده نقش رزمندگان اسلام لوله شاپ پاشنه مخفي کفش انجمن شعر و ادب میخانه اخبار تکنولوژی